Bývanie

Z krčmy dom

Budova krčmy sa nachádza v priamom dotyku s centrálnou ulicou mesta Sobrance, jemne ukrytá vo vnútrobloku dvojposchodových budov. Navrhujeme nadstavať jedno poschodie a atypicky tvarovanú strechu s neobytným podkrovím. Hlavný vstup vznikne na mieste jestvujúceho prestrešenia vstupu. Hlavný vstup bude prekrytý murovanou prístavbou so železobetónovým schodiskom. Prízemie je venované rodine klienta. Na poschodí vzniknú dva dvojizbové byty s otvorenou dispozíciou. Na čelnej fasáde pribudnú prekryté terasy a balkóny z bytov s výhľadom do pomerne veľkého dvora so zeleňou.

Autori: Ing. Miroslav Kic, Ing. arch. Maroš Kic, Ing. arch. Marek Hospodár