Tím

miroslav kic

Ing. Miroslav Kic
+421 908 636 307
miroslav.kic1@at3m.sk

 • štúdium na Stavebnej fakulte VST Košice
 • pracovná skúsenosť KZ Agrostav Poprad, Zinpro             Michalovce, ateliér A-Model, Franek & Fiala Brno
 • spoluzakladateľ ateliéru mmm architects
maros kic

Ing. arch. Maroš Kic
+421 905 654 775
maros.kic@at3m.sk

 • štúdium na Fakulte architektúry STU v Bratislave
 • pracovná skúsenosť v ateliéri architekti Mikulaj &           Mikulajová
 • spoluzakladateľ ateliéru mmm architects
marek hospodar

Ing. arch. Marek Hospodár
+421 910 274 925
marek.hospodar@at3m.sk

 • štúdium na Fakulte umení TU Košice,
         absolvoval erasmus na VUT Brno, ČR 
  a na Esquela           de Arte Sevilla, Španielsko

Ing. Miroslav Kic ml.
+421 907 433 821
miroslav.kic2@at3m.sk

 • štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave
 • pracovná skúsenosť v ateliéri Synergies architects

Ing. Viliam Paško
+421 918 183 187

 • štúdium na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene