Verejné stavby

Vidiecky dom Ižkovce

Návrh v sa zaoberá rekonštrukciou exteriérovej časti a rekonštrukciou interiérovej časti. Exteriérová časť pozostáva z rekonštrukcie strechy, obnovy fasády, výmeny okien. Interiérová časť z vytvorenia „vidieckej izby“ - prezentačnej miestnosti dediny, jej histórie, zvyklostí a pod. V strednej časti „vidieckeho domu“ vzniká priestor so samostatným vstupom do priestorov kuchyne a skladu.  V zadnej časti ostáva priestor pre novovytvorené sociálne zariadenia - wc pre imobilných, wc muži/ženy, priestor skladu a priestor pre upratovačku. Previs strechy vytvára po celej dĺžke domu chránený priestor, kde budú umiestnené lavičky na sedenie. Počas celého navrhovania prihliadame k historickej hodnote a výrazu celej budovy bývalej školy.

Autori: Ing. Miroslav Kic, Ing. arch. Maroš Kic