Bývanie

Rodinný dom L

Hlavnou z podmienok investora bolo zjednotiť celý rodinný dom. Navrhujeme demontáž celej strechy a podkrovného priestoru a na jeho mieste navrhujeme nové poschodie z drevenej konštrukcie nad štvorcovým pôdorysným tvarom jestvujúceho objektu, nad prístavbami navrhujeme plochú strechu z časti pochôdznu, ktorá prekrýva vstupy do rodinného domu. Celý objekt zjednocujeme hmotovo, tvarovo a ucelením fasády. 

 

Autori: Ing. arch. Maroš Kic, Ing. arch. Marek Hospodár