Verejné stavby

Autobusové zastávky Priekopa

Na základe potreby a požiadaviek Obce Priekopa sme navrhli rekonštrukciu a novostavbu autobusových zastávok na predmetnom území.

Rekonštruovaná zástavka:

Objekt autobusovej zastávky vychádza z existujúceho hmotového a pôdorysného tvaru. Zastávka pozostáva z uzatvorenej časti, ktorej vonkajšie rozmery sú 2,9m x 1,9m. Návrh novej konštrukcie a tvaru strechy, vytvára otvorenú  a zároveň prekrytú exteriérovú čakaciu plochu. Celkové rozmery autobusovej zastávky 5,5m x 1,9m. Navrhujeme vytvoriť betónovú rampu pre umožnenie prístupu aj osobám so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Z juhovýchodnej strany navrhujeme tienenie s celkovým rozmerom 1,55m x 2,62m, navrhované z drevených lát.

Novonavrhnutá zástavka:

Objekt autobusovej zastávky vychádza z rovnakého konceptu ako objekt rekonštruovanej zástavky, vytvára priestor uzatvorený a priestor otvorený no zároveň prekrytý. Zastávka pozostáva z uzatvorenej časti, ktorej vonkajšie rozmery sú 2,87m x 1,9m. Návrh konštrukcie a tvaru strechy, vytvára otvorenú  a zároveň prekrytú exteriérovú čakaciu plochu. Celkové rozmery autobusovej zastávky 4,75m x 2,75m. Navrhujeme vytvoriť betónovú rampu pre umožnenie prístupu aj osobám so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Zo severozápadnej strany navrhujeme stenu z betónových (debniacich) tvárnic DT15, rozmery 500x250x150mm. Prepojené výstužou s podkladným betónom. Z juhovýchodnej strany navrhujeme tienenie s celkovými rozmermi 1,75m x 2,35m, navrhované z drevených lát 50x50mm, prepojených závitovou tyčou (priemer 12mm) v dvoch miestach 

Autori: ing.arch. Maroš Kic, Ing.arch. Radoslav Hamara