Verejné stavby

Amfiteáter Ižkovce

Ústrednú úlohu v celom koncepte návrhu tvorí amfiteáter. Pri návrhu sme využili viaceré prvky ponúkané z okolia.  Jedným z prvkov je sklon strechy vidieckeho domu, ktorý by sme chceli premietnuť aj do návrhu sklonu strechy amfiteátra. Dôležitým prvkom sú stromové stĺpy, ktoré odrážajú prepojenie ľudí s prírodou a jej samotnú blízkosť, v modernom a  súčasnom prevedení. Amfiteáter pozostáva z pódia, zákulisia a prekrytia pódia, ktoré je zabezpečené dvoma strešnými rovinami na šiestich stĺpoch a drevenej konštrukcie krovu. Javisko amfiteátra je vyvýšené o 0,5m, v zadnej časti sa nachádza zákulisie pre vystupujúcich. Hľadisko je tvorené štyrmi radmi pevných, stálych lavičiek a ďalším priestorom pre príležitostné sedenie v relaxačnej zóne.

Autori: Ing. Miroslav Kic, Ing. arch. Maroš Kic