Verejné stavby

Vila Pokrok - rekonštrukcia

Jestvujúca budova Vila Pokrok bolo postavená na začiatku minulého storočia cca rok 1905 ako ubytovňa na rekreáciu a oddych pre súkromnú osobu (lekár). V socialistickom období bola pristavaná vzadu garáž na 1.P.P. a nad ňou spoločenská miestnosť na 1.N.P. a lyžiareň v prednej časti vľavo od vstupu. V súčasnom období je vo vlastníctve Ekonomickej univerzity v Bratislave a slúži ako školiace  a rekreačné stredisko pre zamestnancov univerzity.

Budova bola postavená v dvoch etapách. V prvej etape (cca rok 1905) bola postavená hlavná časť a v druhej etape ( socializmus )boli zrealizované prístavby garáže a lyžiarne.

Hlavnym konceptom riešenia rekonštrukcie bolo zachovať pôvodný výraz budovy, ktorá ma výsokú architektonickú hodnotu a odraža vtedajši štýl funkcionalizmu.