Verejné stavby

Vila Pokrok - rekonštrukcia

Rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia EU v Bratislave POKROK v Hornom Smokovci. Hlavnou myšlienkou pri tvorbe projektu rekonštrukcie, bolo zachovanie pôvodného rázu tejto stavby. Vďaka svojim špecifickým črtám sme nechceli porušiť originalitu budovy a tak pri vytváraní projektu sa zohľadňovalo kritérium zmeniť čo najmenej detailov na pôvodnej stavbe. Jestvujúca budova Vila Pokrok bolo postavená na začiatku minulého storočia cca rok 1905 ako ubytovňa na rekreáciu a oddych pre súkromnú osobu (lekár). V socialistickom období bola pristavaná vzadu garáž na 1.P.P. a nad ňou spoločenská miestnosť na 1.N.P. a lyžiareň v prednej časti vľavo od vstupu. V súčasnom období je vo vlastníctve Ekonomickej univerzity v Bratislave a slúži ako školiace  a rekreačné stredisko pre zamestnancov univerzity.

Autori: Ing.arch. Maroš Kic, Ing.arch. Marek Hospodár, Ing. Miroslav Kic, Ing. Viliam Paško