Verejné stavbyInteriér

Slovenská reštaurácia

Návrh architektonickej štúdie sa zaoberá vytvorením reštaurácie so slovenskou kuchyňou, ktorá by sa odlišovala od klasických slovenských salašov. Reštaurácia je prevedená v minimalistickom modernom štýle s využitím materiálov dreva, skla, lanových prvkov na strope doplnených obrazmi z minulosti Slovenskej republiky.  Priestor je predelený na fajčiarsku a nefajčiarsku časť presklenou stenou so štvorcovým rastrom rozdelenia steny.

Autori: ing. arch. Maroš Kic