Materská škola CP

Lokalita: Čierne Pole, architektonická štúdia r. 2015, Rekonštrukcia interiéru