Kultúrno-športové centrum

Lokalita: Ižkovce, r. 2017