Bývanie

Rodinný dom T

Rodinný dom sa nachádza v hustej zástavbe rodinných domov v Michalovciach pri mestskom parku. Návrh rodinného domu pozostáva z rekonštrukcie staršej časti domu, so zachovaním výrazu čelnej fasády a prístavby schodiska a nočnej časti za jestvujúcim starým domom. Prístavby navrhujeme materiálovo a tvarovo jednoduché avšak s výrazným motívom novotvaru, ktorý sa dostáva do kontrastu so zachovaním priečelia starého domu.

Autori: Ing. Miroslav Kic, Ing. arch. Maroš Kic