BývanieInteriér

Rodinný dom ŠT

Návrh rieši rekonštrukciu rodinného domu ako z exteriéru tak aj interiéru podkrovnej časti domu. Existujúci rodinný dom je doplnený o prístrešok pre autá a rozšírenie terasy, ktorá sa napája na navrhovaný záhradný domček v severozápadnej časti pozemku. Podmienkou rozšírenia bolo zachovať existujúcu skalku a určité typy stromov.

Interiér podkrovnej časti je navrhnutý ako samostatná jednotka pre fungovanie štvorčlennej rodiny. Konceptom riešenia bolo zachovať existujúci drevený krov , ponechať viditeľné klieštiny a väznice so stĺpikmi.  

Autori: ing.arch. Maroš Kic, ing.arch. Marek Hospodár