Bývanie

Rekreačná chata V

Kaluža je už od vzniku Zemplínskej šíravy obľúbeným miestom rekreácie a tvorby hotelov, ubytovní a súkromných rekreačných zariadení. Súkromné rekreačné chatky sa nachádzajú v extraviláne obce v priamej blízkosti lesa. Jednou z týchto chatiek je aj nami rekonštruovaná rekreačná chata „V“. Táto chata pochádza z obdobia socializmu v našej republike a to sa viditeľne odráža v jej tvarosloví. Investorovi (majiteľovi) sa od nadobudnutia nehnuteľnosti prirodzene zväčšil okruch rodinných príslušníkov, ktorí sa v teplých letných mesiacoch radi stretávajú na tomto mieste. Rekreačná chata však kapacitne nezvládala návštevnosť a tak sme pristúpili k rekonštrukcii, ktorá sa dotýka hlavne zväčšenia spacej a obytnej časti vytvorením ďalších priestorov umožňujúcich stretávanie sa celej rodiny. Rekreačnej chate pribudlo podkrovné poschodie (nočná časť so spoločnou kúpeľňou), sedlová strecha, prestrešenie jestvujúcich balkónov a zároveň nový vstup do rekreačnej chaty. Vedľa rekreačnej chatky vznikol navrhujeme prístrešok(altánok) v ktorom si môžu obyvatelia chatky oddýchnuť počas letných dní a večerov.

Autori: Ing. Miroslav Kic, Ing. arch. Maroš Kic