Verejné stavbyUrbanizmusSúťaž

Promenáda na Šírave

Návrh promenády a koncept riešenia sa inšpiruje historickým vývojom rekreačnej oblasti Kaluža. Z ortomapy vytvorenej okolo roku 1950 je jasne vidieť smerovanie vtedajšej hlavnej cesty, pri ktorej sa zakladali dediny, ktoré zachovali svoju štruktúru do dnešného dňa. Pre výraz a štruktúru dediny Kaluža bola určujúca hlavná cesta, ktorá v priebehu rokov zmenila svoj tvar a smerovanie, a nahradila ju nová štvorprúdová cesta. Znalosť týchto skutočností ovplyvnila náš pohľad na celú problematiku tohto územia. Historickú cestu považujeme za určujúcu pre základný tvar navrhovanej promenády. Tá je zároveň vítaným spojením oboch nástupných bodov (hotel Thermal a lodenica). Na hlavné teleso promenády sa v dvoch kolmých nástupoch napájajú vedľajšie pešie chodníky tvarovo a hmotovo príbuzné hlavnej časti telesa promenády. Vedľajšie pešie trasy sa napájajú cez uzlové body U1 a U2, signifikantným prvkom na trase promenády je centrálna časť platformy s kaviarňou, ktorá poskytuje návštevníkom možnosť výhľadu, relaxácie a občerstvenia priamo na nej. Po celej dĺžke promenády sú umiestnené športové, oddychové a kultúrne prvky.

 

Autori: Ing. arch. Maroš Kic, Ing. arch. Marek Hospodár, Ing. arch. Radoslav Hamara, Ing. Marek Kocák, Barbora Lesníková