Verejné stavbyUrbanizmus

Parkové úpravy Sobrance

Revitalizácia – „prinášanie späť do života“. Hlavnou úlohou parkových úprav je priniesť späť život do riešených vnútroblokov, vyhradiť priestory na konkrétne využitie,  vpustením prírodných prvkov a prvkov na aktívne využívanie obyvateľmi panelových bytoviek, ktoré vytvárajú tieto vnútrobloky. Dve riešené územia sa nachádzajú v mestečku Sobrance na východnom Slovensku. Vo vnútroblokoch sme navrhli dažďové záhrady, motýlie lúky, altánky, detské ihriská, workoutové ihriská, priestory na venčenie psov doplnené o mobiliár. Celý návrh má obnoviť chuť tráviť voľný čas v exteriéry pri utužovaní vzťahov so susedmi.

Autori: Ing. Miroslav Kic, Ing. arch. Maroš Kic, Bc. Xénia Kocáková, Ing. Marek Kocák