Interiér

Ondo Pekáreň - Strážské

Návrh interiéru predajne pekárne je silnou mierou ovplyvnený osemuholníkovým pôdorysným tvarom celého objektu. Dispozične je priestor rozdelený na časť skladovú so zázemím a pultami na predaj a na zákaznícku zónu v prednej časti predajne.

V interiéri využívame elegantnú čiernu farbu, ktorá vytvára tmavý podklad pre kontrastné pekárenské výrobky. Strop ako aj obklad pultu a stien je tvorený z drevených lamiel v prírodzenej štruktúre. Lamely na pulte a stenách odzrkadľujú steblá pšenice, ktoré sú ďalej vyzobrazené na stenách ako základný prvok pri výrobe pečív.

Autori: Ing. arch. Maroš Kic, Ing. arch. Marek Hospodár