Verejné stavby

Letné kino - Michalovce

Navrhovaná stavba letného kina je umiestnená vo vnútrobloku ohraničeným budovou bývalého súdu v Michalovciach na križovatke ulíc Duklianska a Nám. osloboditeľov. 

Koncept návrhu spočíva vo využití lacných materiálov, ktoré nepôsobia lacno a vytvárajú jedinečnú textúru a raster. Základným výrazovým materiálom je drevená paleta použitá v otáčavom rytme a ako kontrastný materiál je použitý čierny trapézový plech. Na oživenie sú použite farebné rámy jednotlivých otvorov. Celkovú atmosféru prostredia dopĺňa osvetlenie exteriéru.

Riešené sú aj vstupné časti na pozemok. Z južnej časti od pešej zóny mesta sú navrhované drevené brány, ktoré budú mať zabudovanú svetelnú inštaláciu a vytvoria tak koridor, ktorý bude „vťahovať“ ľudí z námestia do vnútro blokového priestoru.

Revitalizácia vnútrobloku bude pozostávať z viacerých stavebných objektoch, ktoré budú rozmiestnené a navrhované tak aby sa využil celkový potenciál tohto priestoru a spoločne vytvoria spoločenský verejný priestor letného kina. Konkrétne ide o: Bufet, Oplotenie, Rekonštrukcia a prestrešenie toaliet, Pódium a hľadisko, Petangové ihrisko, Photopoint, Knižnička. 

Autori: Ing. arch. Maroš Kic, Ing. arch. Marek Hospodár