Interiér

Interiér kantíny

Jedáleň pozostáva z dvoch funkčných časti – oddychová a stravovacia , ktoré sú v súčasnom stave oddelene jednoduchými predeľovacími stienkami . Pri návrhu konceptu deliaceho prvku sme sa rozhodli inspirovať krivkou z dizajnového manuálu firmy. Z celkovej krivky sme vybrali fragmenty z ktorých sme vyskladali náš deliaci prvok. Deliaci prvok nemá funkciu iba rozdeliť miestnosť ale svojimi zakriveniami tvorí rôzne funkčne časti priestoru. Na pozdĺžnej stene bez okien navrhujeme skriňový prvok v ktorom sa nachádzajú všetky potrebne zariadenia ako sú odkladacie priestory a premietacie plátno. V oddychovej zóne sa nachádzajú miesta na voľnejšie sedenie, meetingy pri káve , herná časť, televízia a knižnica. Deliaci prvok z jedálenskej časti poskytuje barové sedenie, priestor pre informačne tabule a meetingový stôl pre návštevy a pracovných obedov. Pre potreby celofiremných stretnutí je deliaci prvok navrhnutý tak aby bol posuvný pomocou stropnej koľajničky čím sa zväčši priestor jedálne v prípade potreby. Dizajn výdajného pultu výživa kovové materiály . Spodná časť je tvorená z vlnitého plechu. Horná časť je tvorená z perforovaného kovového materiálu a opticky oddeľuje vydaj a prijem stravy. V návrhu sme sa rozhodli odstrániť kazetový strop a tým zvýšiť svetlu výšku priestoru a využiť industriálne prvky, ktoré sa nachádzajú nad kazetovým stropom. Hornu časť sme zjednotili v jednej farbe a doplnili modernými kontrastnými a dominantnými svietidlami. V skriňovom prvku sa nachádza aj premietacie plátno umiestnene približne do stredu aby bol dobrý vyhlaď pre vsatých zamestnancov na firemnej schôdze, premietačka je skrytá za prievlakom. Za platnom sa nachádza zapustený odkladací priestor v čiernej farbe. Zapustene mikrovlnky a automaty na kávu a občerstvenie sú navrhované ako vstavané do skriňového prvku. Deliaci prvok je tvorený  z plných drevených častí a z lamelovej konštrukcie ktorá umožňuje prechod svetla do  oddychovej časti. V hornej časti navrhujeme priniesť zelene ktorá je tvorená bezúdržbovým machom. Lamelové prvky prechádzajú z deliaceho prvku do stropu v oddychovej časti. V stropných lamelách sú skryté LED lineárne svietidlá. 

Autori: Ing.arch. Maroš Kic, Ing. arch. Marek Hospodár