Verejné stavbyInteriér

Hagard:Hal

Navrhovaná stavba je umiestnená v priemyselnej časti mesta Prešov na ulici Budovateľská. Hlavný objekt je navrhovaný ako jednopodlažný a  čiastočne vo vnútornom priestore haly dvojpodlažný,  pôdorysného tvaru „L“. Objekt je prezentovaný svojou hlavnou fasádou, ktorá sa tiahne od severnej hranice pozemku až po južnú. Hlavná fasáda prevyšuje hornú hranu hrebeňa sedlovej strechy a tak sa stáva dominantným prvkom vo výzore budovy. Hlavný vstup je inšpirovaný fragmentom loga Hagard Hal. Navrhovaný objekt jednopodlažný, avšak vo svojich vnútorných priestoroch skrýva dvojpodlažnú časť. Hlavný vstup je zo západnej strany budovy, zapustený do objemu budovy, ktorým sa vytvára závetrie vstupu. Hlavný vstup sprístupňuje maloobchodný predaj, priestor v ktorom sa nachádzajú regály s tovarom, na princípe samoobsluhy. Oproti zapustenému vstupu sa nachádza dvojpodlažná časť, ktorá slúži výhradne zamestnancom firmy Hagard Hal. Administratívna časť je otvorená a vizuálne prepojená s priestorom maloobchodného predaja. Zasadacia miestnosť má dlhšie strany presklené, čo umožňuje optické prepojenie s celkovou prevádzkou firmy Hagard Hal.

Autori: Ing. arch. Maroš Kic